Välj en sida

Vi ordnar med bordsbokning för större sällskap (från femton personer). För mindre sällskap har vi gott om sittplatser såväl inne som ute men reserverar inte platser.